1:a sidan
Skip Navigation Links

Sammanfattning av året 2015 2015-12-14

Vädret för året

Vädret det här året har varit något extremt. Det har varit torrt och varmt. För perioden juni. juli och augusti kom det nästan inget regn, bara några droppar några gånger. Det intensiva solandet det här året har förstås påverkat årets skörd och årets tillväxt.

Bevattning

Vi byggde det här året ett bevattningssystem för halva olivlunden vilket vi har använt en hel del det här året eftersom det var så torrt. Systemet är byggt genom att en droppslang längs en bit från trädet för att täcka 1/3 av rötterna. Det är 10 hål per träd och varje hål ska ge ca 2 liter vatten i timman.

Effekten av bevattning kan följande iakttagelser konstateras:

 • Kraftig vegetativ tillväxt.
 •  Bären blev signifikant större.
 • Bären mognade påtagligt senare. I år plockades oliverna den 10 november mot 23 oktober förra året. Notera också att mognadsgraden var då också mindre i år i jämförelse med förra året.
 • Större bär kan också göre bären mer inbjudande för olivflugan.

Gödning

Vår ambition det här året var att så gödning tre gånger men lyckades bara gör det en gång beroende på den regnfattiga sommaren vilket vi gjorde den17 april.

Beskärning

Vi gjorde en del beskärning av olivträden det här året man med dem ökade till växten av träden så blev netto resultat negativt. Det vill säga tillväxten var mycket kraftigare än beskärningen. Inför nästa år måste vi göra en mycket kraftigare beskärning.

Övrigt

 • 150516 De första blommorna blev synliga
 • 150708 sprayade med diecis (framför allt marken) mot gräshoppor.
 • 150723, 150817, 150830 sprayade med Rogor mot olivflugan. Borde nog ha sprayat någon gång till eftersom det fanns en del larver i bären - men inte mycket.
 • 151017 första malningen.
 • 151110 andra malningen.

Oljan

De olika malningarna gav inte någon särskild smakskillnad däremot gav första malning mycket mindre olja per kg bär. Vi använde oss av Roys frantoio i Badalucco. Vi använde då den moderna metoden det vill säga oliverna krossades med hammare och sedan så centrifugerades oljan fram från den gröt som bildas. Tycker nog att de tillsatte för mycket vatten när olivmassan blandades.

Utfallet blev enligt följande. Första malningen:

Vi har malt våra oliver och extraherat olja. Vi fastställde mognadsgraden genom att ta prover från alla boxarna och delade in dem i tre grupper.

Oliverna gav ungefär 13.3 kg olja per 100 kg oliver, ganska lite.

 • grupp 1, helt gröna.
 • grupp 2, börjat ändra färg till svart oftast en brun fläck på bäret.
 • de som var helt svarta.
  Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3  
Antal 358 83 35  
Vikt 644 g 168 g 79 g  
Medelvikt 1,8 2,0 2,3  
Mognadsgraden bestämmer vi sedan genom att Vi multiplicerar antalet i grupp 1 med 1, antalet i grupp 2 med 1,5 och antalet i grupp 3 med 2. Sedan dividerar vi summan med totalt antal bär och normaliserar kvoten genom ta 1 minus kvoten. Det innebär att mognadstalet är ett tal mellan 0 till 1. För oss blev det; 0,12

Andra malningen:

Vi har malt våra oliver och extraherat olja. Samma kvarn och samma process som förra gången, hos Roy i Badalucco.

Den här pressning gav 18 kg olja per 100 kg oliver

Vi fastställde mognadsgraden genom att ta prover från alla boxarna och delade in dem i tre grupper.
 • grupp 1, helt gröna.
 • grupp 2, börjat ändra färg till svart oftast en brun fläck på bäret.
 • grupp 3,de som var helt svarta.
  Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3  
Antal 121 120 54  
Vikt 248g 221g 108 g  
Medelvikt 2,0 1,8 2,0  
Mognadsgraden bestämmer vi sedan genom att Vi multiplicerar antalet i grupp 1 med 1, antalet i grupp 2 med 1,5 och antalet i grupp 3 med 2. Sedan dividerar vi summan med totalt antal bär och normaliserar kvoten genom ta 1 minus kvoten. Det innebär att mognadstalet är ett tal mellan 0 till 1. För oss blev det; 0,39

Sammantaget kan vi konstatera att det varit ett mycket bra år för olivolja. Det har gett mycket olja och oljan är välsmakande. Alla har bättre smak på sin olja i år jämfört med föregående år. Vi återkommer senare med en mera utförlig klassificering av oljan. Men konstatera att flera har lovprisat vår olja detta år.