1:a sidan
Skip Navigation Links

Sammanfattning av året 2016 2016-12-12

Vädret för året

Året startade ganska svalt för att sedan i slutet  av maj bli riktigt varmt och torrt hela sommaren och första halvan av hösten. Luftfuktigheten har också det här året varit mycket hög. Se bild.

Beskärning och plantering

Den här våren beskar vi träden kraftigt för att försöka forma om träden till att bli låga och breda. Vi har det här året i stort bara tagit bort stora tjocka kvistar och då framför allt sådan som går på höjden. Under november december planterade vi också in 20 nya olivträd av sorten moraiolo. Det är en sort som inte finns mycket planterad i området men vi vill försöka öka och förstärka smaken på oljan och därför försökt komplettera våra taggiasca med just moraiolo. Det är en sort som inte är självbefruktande så vi får hoppas att det kommer att gå bra.

Bevattning och sprayning

Systemet för bevattning som vi byggde förra året har inte fungerat bra eftersom hålen i droppslangen täpptes igen och fördelningen av vatten blev väldigt ojämn. Vi har också vattnat lite sporadiskt det här året.Följande dagar bevattnade vi: 18/4, 26/4, 3/5, 17/5, 26/5, 27/6, 10/7, 25/7, 18/8, 25/8, och 5/9.

Vi har också sprayat med ROGOR mot olivflugan koppar andra sjukdomar.
Sprayningar har gjorts:
Koppar och Diecis 16/7
Rogor 27/7
Rogor 16/8
Koppar och Rogor 17/9
Koppar och gödning 5/12

Gödning

Gödning kunde vi bara så under våren eftersom det kom inget regn därefter. Utan regn så blir gödningen bara liggande ovanpå marken. Vi har också en gång i december sprayat med gödning.

Sjukdomar (Patogener)

Bland annat beroende på värmen och luftfuktigheten har det varit ett svårt år för oliverna i hela området. Olivflugan har härjat intensivt men våra sprayningar av Rogor har gjort effekt och olivflugan har begränsats en hel del även om den inte helt kunnat hållas borta från bären (vi sprutade inte så ofta som det är rekommenderat). Vi har dessutom haft angrepp av Lebbra en svampinfektion. Läs mera. Olika angrepp mot oliverna resulterar oftast i att oliverna mognar tidigare och faller till marken.

Plockning

Det var mycket lite oliver i år beroende på:

  • Vi hade beskurit kraftigt
  • Det var ett allmänt dåligt olivår
  • Sjukdomen Lebbra tog bort många bär som ramlade till marken.
Den 28 oktober började vi plocka oliver i år men vi fick endast ett kg oliver per träd så vi slutade plocka efter att ca 50 träd var plockade. Femtio kg oliver var inte möjligt att pressa varför vi inte fick någon egen olja i år.

Årets aktivitetsplan

Vi har försökt genomföra alla aktiviteter som var upptagna aktivitetsplanen med blandad framgång.

  • Att stänga ut vildsvinen definitivt. Vi har försökt genomföra den aktivitet men utan att lyckas. Det blev ett missöde när vi var borta i februari då en hjälpreda skulle sätta in en ny solcell men inte lyckades koppla in den rätt. Efter det har vi inte helt lyckats bli av med vildsvinen. Vet inte om något bor innan för instägningen eller om det är någon som kommer in regelbundet.
  • Bygga ut bevattningssystemet för alla träden. Det har vi försökt med men problemet att system med droppslang, som vi blivit rekommenderade, fungerar inte beroende på att hålen i droppslangen täpps igen. Det finns filter uppsatta men det hjälper inte.