1:a sidan
Skip Navigation Links


ÅRETS OLJA

Årets olja har kommit och den är EXTRA VIRGIN med bred marginal, som visas av länkade intyg. Oliverna är pressade omedelbart efter plockning. Kommer du inte ihåg vad Extra Virgin olja är så läs här.

2018 ÅRS OLJA ÄR ALLAREDAN SLUTSÅLD.

Smaken påminner mycket förra årets excellenta smak, kanske till och med något bättre.

Vi är mycket nöjda med resultatet av olivoljan och hoppas att vinet ska komma och bli bra också.

Lite allmänt om Oliv olja.

I världen så produceras ca 3 miljoner ton per år. Det motsvarar ca 2 % av av världens produktion av ätbara oljor. Den mesta produktionen sker i Europa och de viktigaste produktionsländerna är:

  • 2016/2017 var världsproduktionen 2 538 000 ton, en miskning med 24 % mot fdöregående år
  • Spanien, över 1000 tusen ton.
  • Italien, ca 500 tusen ton.
  • Grekland, knappt 300 tusen ton.

Den högst värderade oljan är den Italienska oljan. Den är i prudcentledet 40 % dyrare än andra länders olja, i skrivandes stund 2014-11-25.

 

Olivoljans smak ock kvalitet beror bl a av trädets typ (det finns ca 300 olika sorters träd), klimat, omgivning (typ växer det nötter nära så får oljan nötsmak), trädens skötsel osv.

Det finns mycket manipulerad olja på marknaden som inte uppfyller kraven på bra oliv olja. Läs mer här.

Oljan klassificeras på olika sätt utifrån sin kvalitet. Läs mera här.

Oljan förvars bäst i mörkt utrymme vid ca 15 °C .

Vi har en liten apparat som slår ner oliverna på nätet. Arbetet med att lägga ut nät och ta bort näten är mödosamt. Här gör vi en återskapning av hur man rensade oliver för ungefär 50 år sedan