1:a sidan
Skip Navigation Links

Extra Virgin olivolja (Uppdaterad 20140713)

Virgin olivolja (jungfru olja) är definierad som den olja som utvinns från frukten från olivträdet. Oljan utvinns genom mekanisk bearbetning och utan några tillsatser förutom vatten som traditionellt används vid oljeframställning.

Olivoljan klassificeras sedan utifrån sin kvalitet enligt IOC (se nedan) där Extra Virgin är den bästa kvaliteten på olivolja.

  • Extra virgin olive oil är den olivolja som har högst 0,8 g fria fettsyror av 100 g olja.
  • Virgin olive oil är den olja som högst har 2 g syra per 100 g fria fettsyror
  • Ordinary virgin olive oil är den olja som högst har 3,3 g fria fettsyror per 100 g olja
  • Virgin olive oil not fit for consumption as it is är den olja som har fria fettsyror som överstiger 3,3 g per 100 g olja
  • Raffinerad olive oil från jungfruolja är olja som raffinerats utan att ändra glyceridstrukturen (Fettstrukturen) och vars fria fettsyror inte överstiger 0,3 g per 100 g
Sedan har IOC 5 kategorier ytterligare som egentligen inte har riktiga namn. Hela beskrivningen hittar du här: LÄNK.

IOC (International Olive Council) är en mellanstatlig organisation där de de flesta oliv oljeproducerande länderna är med, dock inte USA. Något man jobbar mycket med och gjort under längre tid är att bekämpa all falsk olja som finns på marknaden. Europa unionen som är medlem i IOC har också skrivit en del förordningar som har betydelse när man talar om olivolja. Den första förordningen som beskrev olivoljan är från 1966. Nu gällande förordning kom 1991 med efterföljande ändringar och tillägg.

Förordning 2568/91
Ändring 2011 av 2568/91

Dessa förordningar är mycket detaljrika och beskriver mycket noggrant vilka kemiska krav och tillvägagångssätt som ställs på olivoljan och även hur provsmakning ska utföras.

Ett problemet med dessa förordningar är att det är dyrt att utföra testerna och kräver avancerad analysutrustning dessutom är straffskalan för att fuska med olivolja (och annan mat) mycket låg, bara böter.