1:a sidan
Skip Navigation Links

Den jord som träden växer i.  (Uppdaterad 20130224)

Olivtlunden ligger kanske 200 m högre än Medelhavet med en strålande utsikt över Medelhavet. En av de platser som finns med i många familjealbum, vilket märks eftersom det är så många "turister" som stannar och fotograferar just ovanför vår olivlund.

Olivlunden ligger, som så mycket annat här. på terrasser och terrasserna är ganska höga (alltså området är ganska brant). Det finns många väldigt gamla olivträd och de flesta träden har vuxit fast i jorden ordentligt. Olivlunden vetter också mot söder och det är sol där hela dagen, året runt.

Jordlagrets djup varierar från några decimeter till flera meter. Jag ämnar försöka testa jorden något sånär regelbundet och redovisa resultaten här på hemsidan. Avser också att ta testet på två olika djup nämligen 5 -10 cm och 0,5 meter.

Testdag pH Kväve Fosfor Kalium
17/2 på 8 cm djup 7,5 Låg Låg-medium Låg-medium
 
         

Testet jag använder nu de första gångerna är ett test som är framtaget av Nortene. Det är nog inte det bästa testet som finns och exaktheten är inte imponerande. På sikt kommer vi nog att ändra jordtest och och göra det något mer omfattande. Men till dess så använder vi NORTENE.

Jordens profil för Olivträd.

Det är svårt att hitta någon information om hur  jorden ska vara konstruerad för att bäst passa olivträd förutom:

  • pH-värdet bör ligga mellan 5.5 - 8.5 (Prof. L Therios)
  • Jorden ska inte vara allt för lerig så att vattnet kan dräneras något så när.

Prof. l Therios säger också att Olivträd växer bäst sandig lerjord där det finns bra med kväve, fosfor ock kalium.

Sedan finns det många gissningar men mindre med undersökningar. Något man också talar om är att man ska ge träden näringsämnen genom att spraya istället för att öka koncentrationen i jorden. Vi får väl se vad vi tycker är bäst.