1:a sidan
Skip Navigation Links

Aktiviteter för olja år 2014
Skrivet 2014-01-03

De aktiviteter som planera för 2014 skrivs ned här nu innan året verkligen börjat sedan så ämnar vi natt följa upp vad vi planerade senare i den års sammanställningen vi tänker göra varje år.

Beskärning och nyplantering

Årets beskärning kommer också att bli ganska omfattande. Vi har just nu en träd täthet på ca 200 träd per hektar och vilket är den gamla traditionelle sättet att plantera träd. Nu talar man om high density plantering vilket är ca 2500 träd per hektar eller midi density vilket är upp till ca 800 träd per hektar. De olika träd tätheten kräver olika mycket vatten. Vi har för ambition att plantera medium dens, kanske 600 till 800 träd per hektar. Det innebär att många nya träd ska grävas ner. Vi kommer det här året att på försök plantera 20 nya träd på en dela av olivlunden och se hur det fungerar. Samtidigt med att vi planterar nya träd så är de gamla alldeles för höga och ska skäras ner till längs med marken så att nya skott kan komma fram.

Systemet kommer då att kräva att vatten tillförs framför allt under sommaren. det ska vi försöka bygga system för också.

Insektsbekämpning

Förra året hade vi två insektsproblem med olivlunden vilket vi måste bekämpa i år och det var dels gräshoppor och dels olivflugan. Bägge arterna gjorde avsevärd skada och vi måste hitta någon bekämpningsmetod. Vi vet inte vad vi ska göra men söker lämplig metod. Kanske måste vi spraya men det är inte säkert det fungerar heller. Vi får berätta mer längre fram.

Plockning

Plockningen kommer vi att göra på liknande sätt som förra året. Ingen väsentlig förändring planeras just nu. Vi förmodar att vi plockar ganska tidigt även i år.

Kvarnen

Vi kvarnen förväntas vi genomför en hel del förändringar det här året. Vi planerar att pressa oliverna under mycket större värme än tidigare eftersom det förmodas att ge mycket mera smakämnen i oljan vid högre temperatur. Vi eftersträvar en temperatur om ca 30-40 grader på oliverna och oljan när vi pressar. Processen planeras vara enligt följande:
  • Oliverna pressas i nära anslutning till plockningen.
  • Oliverna pressas halvvarma för att få ut mera olja och mera smalämnen.
  • Bearbetning av de krossade oliverna ska pågå under en timma och med tillskott av väldigt lite vatten eller kanske inget extra vatten alls.
  • Själva pressningen kommer att göras på liknande sätt som förra året.
  • Oljan förvaras sedan i stål tankar i mörkt och ganska svalt rum. Efter 20 dagar kommer vi att byta kärl för oljan för att på så sätt få bort bottensatsen från oljan.
  • Efter ytterligare 2 månader kommer ett byte att göras för att se om det fortfarande är mycket avlagringar kvar i oljan.