1:a sidan
Skip Navigation Links

Aktiviteter för olja år 2015
Skrivet 2015-04-22

Vi börjar nu med att försöka bygga upp olivlunden efter att under många år ingen har gjort något med den och den hade blivit helt övervuxen av björnbärsbuskar och flitigt besökt av vildsvin. Vi har nu:

  • Rensat bort alla oönskade buskar
  • Stängt ut vildsvinen
  • Beskurit träden kraftigt
  • Planterat nya träd och tätat upp beståndet
  • Jämnat till marken och återbyggt många murar (kom ihåg att allt är byggt på terrasser)
  • Plockat bären

Det här året börjar vi något laborera med att ändra om på miljön för olivträden för att se om det på så sätt kan ändra på smaken av oljan till det bättre (Smaken kan ändras drastiskt genom att man plockar oliverna tidigare och får då en mera bitter smak på olivoljan men vi vill se om man kan ändra på den goda olivsmaken)
Vi planerar att göra detta i år (är redan i skrivandets stund redan påbörjat och till delar slutfört):

  • Bevattning. Vi har byggt ett system för bevattning av träden. Systemet är byggt på droppbevattning där varje träd får en slang med 10 hål som vardera ger 2 liter per timma. Det gör att om systemet är påslaget i tio timmar så får vardera träd 200 liter vatten. Vår plan är att försöka ge träden mycket vatten under tiden för blomning och även under tiden frukten växer till sig kraftigt. Allt måste ske enligt tillgång på vatten (Se även). Nästa år hoppas vi mera strukturerat kunna rapportera hur mycket vatten vi ger och när. Problem med droppsystemet är dock att det är höjdskillnader på översta trädet och det lägsta trädet som är ganska betydande och de nedersta träden kommer att få mycket mera vatten.
  • Beskärning. Vi har gjort en försiktig beskärning av träden den här våren för att öppna upp för mera ljus i träden och även minska fruktsättningen. Vi har inte hittat så mycket litteratur om hur löven på olivträden assimilerar solljuset  men något anammar vi de forskningar som gjorts på vindruveplantor där den förhärskande uppfattningen är att bladen inte får skugga varandra då ett helt skuggat blad inte bidrar till växtens utveckling (läs vidare R Smart).
  • Gödning. Vi har det här året också börjat med att mera systematiskt gödsla marken. Vi har den 17 april sått ungefär tre kg olivgödsel per träd. Vi planerar att gör det ytterliggare två gånger under sommaren och hösten. Marken var tidigare kanske kväve fattig och vår ambition är att försöka höja kväve halten på jorden.

Det som sagts ovan är stommen i årets aktiviteter. Vi kommer att följa upp det dels genom att uppskatta frukttillväxten och dels genom att smaka av oljan när den väl kommer fram. Löpande rapportering görs i dagboken. i vad mån vi måste spreja eller inte får vi avgöra efter hand vi ser angreppen visar sig.