1:a sidan
Skip Navigation Links

Aktiviteter för olja år 2016
Skrivet 2016-02-08

Olivlunden är delad i två delar där den övre delen runt huset är ganska välorganiserad och därvi har byggt bevattning, planterat nya träd och gjort försiktig beskärning. Det här året ska vi försöka införliva den nedre delen också. På övre delen ska vi dock fokusera på;

  • Beskära träden och därigenom begränsa antalet bär på träden.
  • Kommer det för många blommor i år kommer vi också att tunna ut frukten så att det blir mindre frukt per kg löv. Kvalitet framför kvantitet.

Sedan fortsätter vi med att förfina bevattningen, så gödning osv.

På nedre delen fokuserar vi på;

  • Att stänga ut vildsvinen definitivt.
  • Plocka ihop efter vildsvinens bökande, slå gräs.
  • Hinner vi ska vi plantera nya träd
  • Bygga ut bevattningssystemet för alla träden.
  • Så gödning.
  • Rensa lite bland träden och beskära dessa.

Vid sidan av detta kommer vi att göra i ordning den ena rusticon på området och bygga utekök, dusch osv.