1:a sidan
Skip Navigation Links

Carie 2016-05-21

Bild Beskrivning och skador
Carie orsakas av ett komplex av svampar (Perenniporia spp., Fomitiporia spp., Agrocybe spp., Trametes spp, Fomes spp., Stereum spp., Polyporus spp, Schyzophyllum spp. etc.) som tränger in i trädet främst genom sår från beskärningen och/ eller skador på olika angrepp på trädet. Vanligtvis angrips endast äldre träd med en pågående infektion och symtomen utvecklas mycket långsamt. Efter att svampsporerna trängt in i trädet försämras den vedartade vävnaderna långsamt tills att den får en svampig konsistens, spröd, ljus i färgen (invändigt). Oftast det angripna området, som typiskt är avgränsas av lager av mörk vävnad, som utvecklas från skador på trädet, i synnerhet från de som beror på stora beskärning, och utvecklas längs med stammen eller in i stammen. Carie ger inga specifika symptom på bladen, men vid närvaron av angripen xylem (orsakad till exempel av Verticillium), kan gynna förekomst av plötslig död (plötslig uttorkning av hela kronan av löv som resulterar i att plantan dör).

BildBeskrivning och skadorKriterier för ingripande
Kampen mot denna växtsjukdom, är i huvudsak förebyggande, begränsa beskärningen som är en huvudorsak av Carie svampar angriper trädet. När det gäller infektioner på plats så hugg ut i infekterade delar i stammen och desinficera med kopparbaserade produkter, brand eller läkande pasta. Skydda stora nedskärningar med läkande pasta.