1:a sidan
Skip Navigation Links

Patogener och parasiter2016-05-21

Patogener som angriper olivträdet är många, men endast ett fåtal är ett verkligt problem för grödan och orsakar röta, avlövning eller uttorkning, som endast sällan och i kombination med andra faktorer förorsakar förlust av produktion eller sådan skada som motiverar sprayning eller annat ingripande. Under den här fliken beskrivs dessa sjukdomar samt strategier för ingripande som har relevans i Ligurien. Syftet är att att ge information som behövs för känna igen och begränsa respektive åkomma. Texten är en fri översättning från information sammanställd av CAAR (Centro di Agrometeorologia Applicata Regionale)

I Ligurien framför allt förekommande sjukdomar är:

  • Cercospora
  • Fumaggine (Eng. Sooty mold)
  • Lebbra (Lat. Colletotrichum spp)
  • Rogna dell’olivo (Eng. Oliv knots)
  • Verticilliosi
  • Carie
  • Cancer på olivträd (Lat. Massariella olea)

Svenska namn på de flesta av de här patogenerna kan vi inte hitta.

Läs om de olika sjukdomarna genom att använda navigeringsfältet till vänster.

Förutom dessa patogener finns flera insekter som angriper blad och bär på ett mycket skadligt sätt. Här behandlar vi endast:

  • Oliv flugan (Bactrocera oleae)
  • Gräshoppor. (It. cavallette)

Det sammanfattar de hot vi just upplever att vi har mot oliverna vad gäller både kvalitet och kvantitet.