1:a sidan
Skip Navigation Links

Cercosporiosi o piombatura 2016-05-21

Bild Beskrivning och skador
Med uttrycket "sotiga mögel" menas en en svart sotning av bladen på grund av mörka mycel från svampen som bildar kolonier på ytan av olivträdets blad. Form och strukturen hos dessa svamp kan vara mycket varierande: Från slank beslöjad av pulverform till tjock oformlig fläck som kontinuerligt belägger växtens yta. Svampen är grunden saprofytisk och inte egentligen sjukdomsframkallande för värd växten. Dessa svampar livnär sig på att hämta näring från socker som finns i honungsdagg och som kan vara fysiologiska och som avges från växten vid vissa tider av stress men oftare kommer från insekter, synnerhet från en speciell form av sköldlöss. (Saissetia oleae).

Kriterier för ingripande
Försvaret mot svampangrepp är i första hand indirekt oh går ut på att upprätthålla god ventilation av lövverket och bekämpning av insekter som producerar honungsdagg. Mot den här svampen rekommenderas ingen kemisk bekämpning även om fungicider mot "påfågel öga" har effekt även mot denna svamp.