1:a sidan
Skip Navigation Links

Lebbra (Colletotrichum spp) 2016-05-21

Bild Beskrivning och skador
Denna lebbra (spetälska) för oliver har fått sitt namn av de förändringar som sker på frukten , under hösten, när oliverna börjar byta färg eller redan är mogen, rötan av samma typ som kallas anthracnos resulterar i en typisk ”mumifiering". Lebbra orsakas av svampar av släktet Colletotrichum spp. Det patogen är att svampen koloniserar blomrester, infekterar oliven inuti och befinner sig i latent form (utan att visa några symptom) innan oliven byter färg. I vissa situationer särskilt som den regniga sommaren 2014 så kan symptomen förekomma innan färgbytet. Svampen penetrerar vävnaden genom de naturliga öppningar (klyvöppningar) och sårskador, var nekrotiska fläckar och/eller röta på frukten och fördärvar på bladen, kvistar dör och även små grenar och ibland till och med blomställningar. Vissa infektioner drabbar särskilt de frukter som finns i den nedre delen av lövverket, där luftfuktigheten är högre. Infekterade frukter har initialt rundade skåror, askgrå, och sedan skrumpnar, och kan förlora upp till 40% av sin vikt. De angripna frukterna faller tidigt från trädet och med en förluster som kan nå upp till 50% av produktionen i fall. På kvistar och mindre grenar (5-6 cm i diameter), kan patogenen bildar torra fläckar, vitaktig, rundade eller oregelbundna. Det bör noteras att ofta symtomen förekommer ofta endast på frukten, medan skador på löv och kvistar är minimala. Infekterade oliver producera en mycket dålig olja, den kännetecknas av hög surhetsgrad, grumlighet och rosa färg.

Bild Kriterier för ingripande
Förutom de agronomiska interventioner som syftar till att begränsa de predisponerande förhållanden för svampinfektioner (Luftning av bladverk , balanserad beskärning, särskilt på växter redan attackerade föregående år, balanserade gödsling, desinfektion av verktyg som används vid beskärning (vid övergång från ett träd till nästa), eliminerar smittade kvistar i samband med beskärning etc, kan man behandling med kopparbaserade produkter, även tillåtet för organiskodling, vid de första höstregnen. Ingripandet bör utföras i början av färgövergången och under goda väder förhållandena och eventuellt i slutet av oktober. Det bör beaktas om den behandling som vanligen regelbundet görs mot påfågelöga kan vara tillräckligt för att hålla tillbaka den här växtsjukdom också.