1:a sidan
Skip Navigation Links

Massariella (Massariella oleae) 2016-05-21

BildBeskrivning och skador
Även den här sjukdomen är en typ av svampangrepp och sjukdomen också kallas barkcancer. Den är inte särskilt väl utredd men den verkar bara angripa olivträd där det är väldigt fuktigt. För vår del så har vi inte särskilt fuktig miljö på olivlunden och vi bedömer det som att vi inte finns i farozonen för denna sjukdom varför vi valt att inte översätta denna artikel.