1:a sidan
Skip Navigation Links

Rogna på olivträd 2016-05-21

Bild Beskrivning och skador
Rogna (betyder knut) på olivträd orsakas av en bakterie som penetrerar vedartade vävnader och tränger in genom mikrosprickor eller små sår, uppstår som ett resultat av biotiska faktorer, såsom skador av insekter eller biotiska, såsom kyla, hagel eller mekanisk skada från användning av skakanordningar såsom vid olivplockning. I närvaro av sår, hög luftfuktighet, långvarig vätning av växtorgan och optimal temperatur på 20-25 ° C, bakterierna kan läcka ut, infektera nya delar av kronan eller närliggande träd. De berörda delarna förlorar kraft och produktion och grenar som är helt omgiven av en knöl de torkar lätt upp, men oftast överlever träden.

Bild Kriterier för ingripande
Försvaret mot Rogna genomförs främst genom agronomiska insatser som omfattar borttagande av drabbade grenar, genomföra beskärning under torra perioder, begränsa stora beskärningar och ta bort infekterade grenar och slutligen förhindrar bildandet av mikro sår under hösten, särskilt under Plockningen. I det fall då det finns en stark närvaro av patogener i växten spruta med någon kopparbaserade produkter, i synnerhet vid förekomsten av frost, hagel eller efter skörd