1:a sidan
Skip Navigation Links

Verticilliosi (Verticillium dahliae Kleb).2016-05-21

BildBeskrivning och skador
Verticillium Dahlie Kleb är en svamp som finns i jorden och utvecklas i vaskulär systemet hos ört- och vedartade växter, inklusive olivträdet. På ett område med en begränsad spridning av isolerade träd medan i grupper av träd inom en olivlund kan spridningen ske som en löpeld. Sjukdomen kan ha en kronisk utveckling eller mera akut med en hastig uttorkning av bladen och skott. Från våren kan du se de första symptomen mer eller mindre tydligt bestående av missfärgning av blad i ljusgrön färg, vanligen de yngre bladen. Bladen antar sedan en gråaktig färg, viker ihop sig och torkar. Det är ett tydligt kännetecken dat att bladen torkar hopvikta och sedan sitter kvar i bladskaftet på trädet under en lång period. Loppet av dieback av kvistar och av grenarna är snabbare med ökande temperaturer i april-maj, medan det tenderar att sakta ner och sluta helt och hållet under sommaren när temperaturen ökar ytterligare. Symptomen förekommer, i allmänhet, i den övre och mellersta delen av kronan, och endast då, kan påverka de större grenarna att involvera hela grenar.

Bild Kriterier för ingripande
Kampen mot Verticillium sker uteslutande med agronomiska åtgärder såsom avlägsnande och förbränning av de borttagna grenarna ner till 20-30 cm under punkt för infektion. Vid nyplantering bör hänsyn tas till de olika känslighet hos vissa sorter (Ex. Frantoio som är tolerant Leccino mycket känsliga) och undvika mark tidigare odlad med potatis, vilka också är riskfullt att samodla med olivträd. Under beskärning det rekommenderas att desinficera verktygen mellan en växt och den andra (t ex med 2% natriumhypoklorit), för att inte för smittan vidare.