1:a sidan
Skip Navigation Links

Beskrivning jorden

Området

Området består av toppar och dalar och all odlingsmark här är uppbyggd på terrasser. Varje terrass är cirka 5- 10 meter bred och har en höjdskillnad på 0,5 meter till 2 meter mellan terrasserna. Terrasserna hålls sedan uppe av stenmurar som ofta är flera hundra år gamla. På vissa sluttningar som vätter mot söder är det sol hela dagen medan andra kan vara mera skuggiga. För vindruvor så ska det vara mycket sol för att de ska hinna mogna innan vintern kommer.

Klimat

Det är en dygnsmedeltemperatur på ca (en uppskattning baserad på temp. i San Remo):

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
6 5,5 8,5 11,5 14,5 18,5 22 22 19 17 10 6,5

Sedan är det stora skillnader under dygnet, dagstemperaturen går ofta upp mot närmare 30 grader under sommaren. I solen blir det betydligt varmare och under vintern blir det ofta tjäle i marken under någon vecka, kan även komma lite snö.

Nederbörden i området är ca 800mm per år (något mer än i Stockholm).

Jorden

Jorden vi odlar består av sandmorän som är ungefär en meter tjock. På en halvmeters djup finns ett lager som är ca 5 cm tjockt av lera. Marken ligger på bergssluttningar, alpernas förlängning. På våren och hösten finns det gott om vatten på naturligt sätt medan sommarmånaderna kan vara nog så torra. Vi har tillgång till vatten som vi pumpar upp från en flod nedanför. Vi har dock inte för avsikt att bevattna plantorna då vi hoppas att det ska stimulera att plantornas rötter växer djupt i marken och där hittar intressanta smakämnen till vinet.