1:a sidan
Skip Navigation Links

Vinframställning år 2019
Skrivet 2019-08-13

2019 är första året vi ska försöka göra hela processen och försöka göra det vin som vi tror på... just nu. Året blir nog inte ett bra vinår för vindruverna har inte haft en optimal miljö för en bra tillväxt. vi får också hoppas att det kommer någon kraftig hagelskur eller dåligt under hösten,

Vi håller på att utarbeta SOP (Standard Operation Procedure) som visas i länkar nedan.
Vi tänker oss nu så ska vi köpa ca 300 kg Dolcetto. Processen blir enligt följande:

Efter att vinet kommit i tankarna så ska vi arbeta mycket med att få igång Malolactic fermentationen, hålla syret utanför vinet, tillse att att vi har en svavelhalt på ca 40 ppm hela tiden vilket kräver ett ganska frekvent provtagande.

Vad som händer kommer att redovisas i dagboken också.