1:a sidan
Skip Navigation Links

Tvättning och sanitation. Uppdaterad 2019-08-12

Saker som behövs:

Tvättmedel: L'Enoclin Detar P.
Desinfektion: IO Star Sanitizer.
Sköljmedel: Citronsyra.
Maskiner: Högtryckstvätt.

Tvättning

Tvättning sker i två steg dels när verktyget apparaten använts. Och då tvättas den med högtryckstvätt för att ta bort allt som inte hör dit. Maskiner ska plockas ner till viss del så att man kommer åt på gömda ställe. Svåra fläckar eller smuts tas bort med svamp/borste Och tvättning sker också innan användning, då en lätt tvättning med efterföljande desinficering.

Desinficering

För desinficering används IO Star. Det är ett effektivt medel som inte behöver någon efterföljande sköljning. Vi använder det så här:

EQUIPMENT SANITIZING: To pre-cleaned equipment, circulate with cold or lukewarm water with a solution of 1 ounce IO-STAR to 5 gallons water. R inse with potable water. To sanitize, spray or immerse equipment with a fresh solution of 1 ounce IO-STAR to 5 gallons cold or lukewarm water (provides 25 ppm titratable iodine). Allow a one minute contact time. When ready to use, drain sanitizing solution.

TANK AND VAT SANITIZING: Pre-clean with 1 ounce IO-STAR to 5 gallons water (not hot). Rinse with potable water. To sanitize, spray or fill vat with 1 ounce IO-STAR to 5 gallons water (provides 25 ppm titratable iodine).

SANITATION OF WALLS, FLOORS, CONVEYORS, AND OTHER SIMILAR SURFACES: Pre-clean surface by scraping or flushing to remove soil. Then thoroughly clean with a solution 2 ounces of IO-STAR to 5 gallons of water. Rinse with potable water. Sanitize with a solution containing 1 ounce of IO-STAR to 5 gallons of water (provides 25 ppm titratable iodine). Allow 2 minutes contact time.

SANITIZING OF BEVERAGE CONTAINERS: To sanitize previously cleaned beverage containers, which were first washed in detergent and rinsed, use a solution containing 1 ounce IO-STAR to 5 gallons of water (provides 25ppm titratable iodine). Allow for a one minute contact time. Invert containers.


Innan plockning så görs följande:

Backar för plockningTvättning
DiraspatriceTvättningdesinficering
HinkarTvättningdesinficering
PiggiatriceTvättningdesinficering
TankarTvättningdesinficering
Slangar och övrigt materialTvättningdesinficering

Det här året kommer vi att försöka skölja med citronsyra även om det inte är nödvändigt.