1:a sidan
Skip Navigation Links

Besprutning av vindruvorna Skriven: 2013-07-05

Utan friska och fina vindruvor är det inte möjligt att göra ett bra vin.

Det är många faror som som hotar att angripa vindruvorna på olika sätt. Det är:
  • Fåglar
  • Insekter
  • Kvalster
  • Svampangrepp
  • Bakterier

För att skydda vindruvorna och försöka få fram friska vindruvor har vi beslutat att regelbundet spraya plantorna. Första året lägger vi upp det som så att vi sprayar ca var tionde dag med ett insektsgift och en form av kopparsulfat. Insektsgiftet heter Decis och Copparsulfaten som heter Cuthiol. Ser vindruveplantorna friska ut efter 10 dagar så skjuter vi på sprayningen. Varje sprayning redovisas i dagboken. I spray programmet ingår också att spray mot Botrytis cinerea och kvalster vilket görs ett par gånger under säsongen. Vi är också väldigt vaksamma för mjöldagg.

Planerad sprayning det här året är;

Datum Kommentarer
  2013-05-07   Normalsprayning
  2013-05-17   Normal
  2013-05-30   Normal + arcaricida (mot kvalster)
  2013-06-18   Normal
  2013-06-21   Teldor mot botrytes.
  2013-06-26   Normal
  2013-07-18 Besprutat SanGeovese
  2013-07-20   Kopparsulfat, Insektsgift och mot mjöldagg.
  2013-07-29  
  2013-08-09  
  2013-08-19